ICOMi konverentside ja koolituste ülevaated

2017

1. Hedi Kard, ICOM-CC aastakonverents, Kopenhaagen, Taani, 4.-8.09.2017. Kokkuvõte

2. Kaisa-Piia Pedajas, ICOM-CC aastakonverents, Kopenhaagen, Taani, 4.-8.09.2017. Kokkuvõte

3. Helen Volber, ICOM-CC aastakonverents, Kopenhaagen, Taani, 4.-8.09.2017. Kokkuvõte

4. Helgi Põllo, ICOM ICR aastakonverents, Helsingi, Hämeenlinna, Tampere, Soome, 27.08-1.09.2017. Kokkuvõte

5. Kaija-Liisa Koovit, ICOM UMAC, Helsingi, Jyväskylä, Soome, 5.-8.09.2017. Kokkuvõte

6. Jaanika Anderson, ICOM UMAC, Helsingi, Jyväskylä, Soome, 5.-8.09.2017. Kokkuvõte

7. Lea Leppik, ICOM UMAC, Helsingi, Jyväskylä, Soome, 5.-8.09.2017. Kokkuvõte

8. Reet Mägi, ICOM UMAC, Helsingi, Jyväskylä, Soome, 5.-8.09.2017. Kokkuvõte

9. Kaie Jeeser, ICOM CIDOC, Tbilisi, Gruusia, 25.-29.09.2017. Kokkuvõte

10. Nele Dresen, Hands On! International Association of Children in Museums konverents, Pilsen, Tšehhi, 10.-14.10.2017. Kokkuvõte

11. Agnes Aljas, ICOM ICME aastakonverents, Washington, Ameerika, 14.-19.10.2017. Kokkuvõte

12. Kai Lobjakas, ICOM ICDAD aastakonverents, Florida, Ameerika, 29.11-1.12.2017. Kokkuvõte


2016

1. Kadi Sikka, Eesti Filmiarhiiv. ICOM-CC Photographic Materials Working Group Interim, Meeting „Uniques & Multiples“, Rijksmuseum (Amsterdam, Holland). 21.-24.09.2016. Kokkuvõte. Ülevaade Eesti Fotopärandi kodulehel.

2. Daimar Lell, Eesti Spordimuuseum. ICOMi üldkonverents, ICOFOM, Milano, Itaalia. 3.-9.07.2016. Kokkuvõte

3. Marge Rennit, Tartu Linnamuuseum. ICOMi üldkonverents, MINOM, ICR, Milano, Itaalia. 3.-9.07.2016. Kokkuvõte

4. Kersti Kuldna-Türkson, Eesti Kunstimuuseum. ICOMi üldkonverents, ICFA, COMCOL, Milano, Itaalia. 3.-9.07.2016. Kokkuvõte

5. Reet Pius, Tartu Ülikool. ICOMi üldkonverents, ICFA, COMCOL, Milano, Itaalia. 3.-9.07.2016. Kokkuvõte

6. Kai Lobjakas, "Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum". ICOMi üldkonverents, ICDAD, Milano, Itaalia. 3.-9.07.2016. Kokkuvõte

7. Agnes Aljas, Eesti Rahva Muuseum. ICOMi üldkonverents, ICME, Milano, Itaalia. 3.-9.07.2016. Kokkuvõte

8. Kristiina Piirisild, Eesti Rahva Muuseum. ICOMi üldkonverents, ICOM-CC, Milano, Itaalia. 3.-9.07.2016. Kokkuvõte

9. Tiina Vint, Tartu ülikooli muuseum. ICOMi üldkonverents, Milano, Itaalia. 3.-9.07.2016. Kokkuvõte

10. Kirsten Simmo, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum. ICOMi üldkonverents, Milano, Itaalia. 3.-9.07.2016. Kokkuvõte

11. Merli Sild, Eesti Põllumajandusmuuseum. ICOMi üldkonverents, AIMA, Milano, Itaalia. 3.-9.07.2016. Kokkuvõte

12. Piret Õunapuu, Eesti Rahva Muuseum. ICOMi üldkonverents, Milano, Itaalia. 3.-9.07.2016. Kokkuvõte

13. Andrus Kõresaar, Arhitektuuribüroo Koko. ICOMi üldkonverents, Milano, Itaalia. 3.-9.07.2016. Kokkuvõte

14. Merli Sild, Eesti Põllumajandusmuuseum. AIMA konverents Animal Keeping and Traditional Plant Cultivation in Museum Education, Szreniawa, Poola. 11.-14.05.2016. Kokkuvõte.


2015

Kristjan Raba, ICOM-ITC koolituselt „Näitus muuseumis“ Pekingis, 13.-21.04.2015.


Tänu Kultuuriministeeriumilt saadud tegevustoetusele oli 2015. aastal ICOM Eesti Rahvuskomiteel võimalus toetada liikmete osalemisi konverentsidel:

1. Daimar Lell, Eesti Spordimuuseum. ICOFOM aastasümpoosion Museology exploring the concept of MLA, Tsukuba, Jaapan, 13.-18.09.2015. Kokkuvõte.

2. Merli Sild, Eesti Põllumajandusmuuseum. AIMA konverents 1.-6.07.2015. Kokkuvõte.

3. Marge Rennit, Tartu Linnamuuseum. ICR konverents Regional Museums and the Forging of Identities in a Multicultural Society, Jerusalem, Tel Aviv, Israel, 19.-23.10.2015. Kokkuvõte.

4. Maret Tamjärv, Eesti Vabaõhumuuseum. AEOM aastakonverents, Maihaugen, Oslo, Norra, 23.-26.08.2015. Kokkuvõte.

5. Kaie Jeeser, Tartu Linnamuuseum. CIDOC konverents Documenting Diversity – Collections, Catalogues & Context, New Delhi, India, 5.-10.09.2015. Kokkuvõte.Slaidid. Ettekanne.

6. Agnes Aljas, Eesti Rahva Muuseum. ICME konverents Museums and Communities: Diversity, Dialogue, Collaboration, Hanoi, Vietnam, 21.-26.10.2015. Kokkuvõte.

7. Helen Volber, Eesti Kunstimuuseum. XX NKF Kongress Monumental Treasures - Preservation and Conservation, Helsingi, Soome, 21.-23.10.2015. Kokkuvõte.

8. Kaisa Piia Pedajas, Eesti Kunstimuuseum. CIDOC konverents Documenting Diversity – Collections, Catalogues & Context, New Delhi, India, 5.-10.09.2015. Kokkuvõte.

9. Merike Toomas, Tartu Linnamuuseum. CECA konverents Museum education and accessibility:bridging the gaps, Washington, Ameerika Ühendriigid, 16.-21.09.2015. Kokkuvõte.

10. Kaie Jeeser, ICOM Gruusia konverents "Problems and development perspectives of Post-Soviet Countries Museums", 5.-12.11.2015. Kokkuvõte.


2014

Kersti Kuldna kokkuvõte ICOM-ITC koolituselt Museum Collections Make Connections Pekingis, 22.-29.04.2014.

Tänu Kultuuriministeeriumilt saadud tegevustoetusele oli 2014. aastal ICOM Eesti Rahvuskomiteel võimalus toetada liikmete osalemisi konverentsidel:

1. Kristjan Raba, Eesti Rahva Muuseum. ICOM ICEE konverents Involving New Museums, New Partners and New Incentives  in Exhibition Making and Exchange, Tampere, 23.-27.09.2014. Kokkuvõte.

2. Kirsten Simmo, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum. SIMBASi konverents Body, Mind, Artifact: Reimagining Collections, 10.-13.06.2014 New York. Kokkuvõte.

3. Merike Toomas, Tartu Linnamuuseum. ICOM ICEE konverents Involving New Museums, New Partners and New Incentives  in Exhibition Making and Exchange, Tampere, 23.-27.09.2014. Kokkuvõte.

4. Kaie Jeeser, Tartu Linnamuuseum. CIDOCi konverents Access and Understanding – Networking in the Digital Era, Dresden, Saksamaa, 6.-11.09.2014. Kokkuvõte.

5. Marge Rennit, Tartu Linnamuuseum. MINOM-ICOM, XVI Annual conference, Havanna, Cuba, 6.-11.10.2014. Kokkuvõte.

6. Agnes Aljas, Eesti Rahva Muuseum. ICME konverents Museums and Inovations, Zagreb, Horvaatia, 14.-16.10.2014. Kokkuvõte.

7. Merli Sild, Eesti Põllumajandumuuseum. AIMA konverents Agriculture collections: a new dynamic, Marseille, Prantsusmaa, 5.-7.11.2014.Kokkuvõte.

8. Jean-Loup Rousselot, Okupatsioonidemuuseum. IC MEMO konverents Memory and Learning in a Changing World, Falstad, Norra.11-15.09.2014. Kokkuvõte.

9. Mariann Raisma, Tartu Ülikooli muuseum.CECA - UMAC konverents Squaring the Circle? Research, Museum, Public : A Common Engagement Towards Effective Communication, Alexandria, Egiptus, 9.-14.10.2014. Kokkuvõte. Ettekande slaidid.
 
10. Merike Lang, Eesti Vabaõhumuuseum. AEOM - From Being about something to being for somebody - The development in Museums. Arhus, Taani, 10.-13.09.2014. Kokkuvõte.


2013

Tänu Kultuuriministeeriumilt saadud tegevustoetusele oli 2013. aastal ICOM Eesti Rahvuskomiteel võimalus toetada liikmete osalemisi konverentsidel: 

 1. Kaie Jeeser, Tartu Linnamuuseum. Osales CIDOC aastakonverentsil Rio de Janeiros „The new world of community museology“. Aruanne.


2012

Tänu Kultuuriministeeriumilt saadud tegevustoetusele oli 2012. aastal ICOM Eesti Rahvuskomiteel võimalus toetada 7 liikme osalemisi konverentsidel:

1. Kirsten Simmo, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum. Osalemine Londonis SIBMASe konverentsil „Best practise! Innovative Techniques for Performing Arts Collections, Libraries and Museums“. Aruanne

2. CIDOCi 2012. konverents kohalviibinute Kaie Jeeseri ja Mirjam Rääbise pilgu läbi. Loe

2011

Tänu Kultuuriministeeriumilt saadud tegevustoetusele oli 2011. aastal ICOM Eesti Rahvuskomiteel võimalus toetada 7 liikme osalemisi konverentsidel:

1.Agnes Aljas, Eesti Rahva Muuseum. Osalemine ICOMi komiteede COMCOL, CAMOC ja ICOM-Europe konverentsil „Participative Strategies” 31.10.3.11. 2011 Berliinis. ARUANNE

2. Merike Toomas, Tartu Linnamuuseum. Osalemine ICOMi komiteede COMCOL, CAMOC ja ICOM-Europe konverentsil „Participative Strategies” 31.10.3.11. 2011 Berliinis. ARUANNE

3. Marge Rennit, Tartu Linnamuuseum. Osalemine ICOMi komiteede COMCOL, CAMOC ja ICOM-Europe konverentsil „Participative Strategies” 31.10.3.11. 2011 Berliinis.ARUANNE

4. Helena Risthein, Eesti Kunstimuuseum. Osalemine ICOMi komitee ICFA aastakoosolekul „Vahemeri kui kunstiideede sõlmpunkt”, 4.-8. 10. 2011 Maltal. ARUANNE

5. Risto Lehiste, Eesti Teatri-ja Muusikamuuseum. Osalemine ICOMi komitee aastakoosolekul 29.-30. august Pariisis. ARUANNE

6. Merli Sild, Eesti Põllumajandusmuuseum. Osalemine XVI Ülemaailmsel Põllumajandusmuuseumide (AIMA) kongressil 4.-8. 09. 2011. Rumeenias.

7. Kaie Jeeser, Tartu Linnamuuseum. Osalemine ICOMi komitee CIDOC 2011. aasta aastakoosolekul 4.-9. 09. 2011 Rumeenias.ARUANNE (Kaie Jeeser, Mirjam Rääbis)