ICOM Code of Ethics for Museums (fail, ICOMi kodulehe tutvustus)

ICOMi muuseumide eetikakoodeks (tõlge)


ICOMi eetikakoodeks koondab muuseumite ja muuseumitöötajate tegevuse ning heade tavade põhimõtteid.

Eetikakoodeks valmis esmakordselt 1986. aastal ning on peale seda pidevalt uuendatud ja tõlgitud paljudesse keeltesse.

ICOMiga ühinedes nõustuvad selle liikmed automaatselt ICOMi eetikakoodeksi põhimõtetega.