2019

Tänu Kultuuriministeeriumilt saadud tegevustoetusele oli 2019. aastal ICOM Eesti Rahvuskomiteel võimalus toetada liikmete osalemisi konverentsidel: 
 1. Kadri Rannala, ICOMi üldkogu, Kyoto, Jaapan, 1.-7.09. 2019
 2. Helen Volber, ICOMi üldkogu, ICEE konverents, Kyoto, Jaapan, 1.-7.09. 2019 
 3. Kai Lobjakas, ICOMi üldkogu, ICDADi konverents, Kyoto, Jaapan, 1.-7.09. 2019
 4. Kaie Jeeser, ICOMi üldkogu, CIDOCi konverents, Kyoto, Jaapan, 1.-7.09. 2019
 5. Kersti Koll, ICOMi üldkogu, ICFA konverents, Kyoto, Jaapan, 1.-7.09. 2019
 6. Daimar Lell, ICOMi üldkogu, Kyoto, Jaapan, 1.-7.09. 2019 
 7. Laura Kipper, ICOMi üldkogu, ICOFOMi konverents, Kyoto, Jaapan, 1.-7.09. 2019
 8. Liis Kibuspuu, ICOMi üldkogu, ICFA konverents, ICOMi terminoloogiakomisjon, Kyoto, Jaapan, 1.-7.09. 2019
 9. Mariann Raisma, ICOMi üldkogu, UMACi konverents, Kyoto, Jaapan, 1.-7.09. 2019
 10. Marleen Soosaar, ICOMi üldkogu, CECA konverents, Kyoto, Jaapan, 1.-7.09. 2019
 11. Merli Sild, ICOMi üldkogu, AIMA konverents, Kyoto, Jaapan, 1.-7.09. 2019
 12. Reet Mägi, ICOMi üldkogu, UMACi konverents, Kyoto, Jaapan, 1.-7.09. 2019
 13. Tiina Vint, ICOMi üldkogu, ICOFOMi konverents, Kyoto, Jaapan, 1.-7.09. 2019
ICOM International Training Centre for Museum Studies (ICOM-ITC) stipendium:
Ann Aaresild, koolitus ”Why do museums collect? And how can they do it in an ethical, sustainable and professional way?”, Peking, Hiina, 10.-18.04.2019