ICOM Eesti Rahvuskomitee


VOLIKIRI

 

Mina, (ees- ja perekonnanimi) volitan käesolevaga (ees- ja perekonnanimi) esindama mind ICOM Eesti Rahvuskomitee üldkoosolekul (kuupäev).

 

............................................................

            (allkiri)

 

 ............................................................

            (kuupäev, aasta)