Tegevuse ülevaated

ICOM Eesti
ICOM

Missioon

ICOM Eesti Rahvuskomitee on Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu ICOM Eesti esindus, mis esindab Eesti liikmeid ICOMis ning mille kaudu saavad Eesti muuseumid, muuseumitöötajad ja seotud asutuste töötajad kuuluda ICOMi ja osaleda oma valdkonna rahvusvaheliste alakomiteedesse tegevuses.

 Visioon

ICOM Eesti Rahvuskomitee toetab oma liikmete rahvusvahelist tegevust ja suhtlust, suurendab Eesti muuseumide ja muuseumitöötajate rahvusvahelist nähtavust ning professionaalsust ja tutvustab ICOMi rahvusvahelist kogemust Eestis.

Eesmärgid

Tulenevalt ICOMi põhikirjalistest eesmärkidest, senisest tegevusest ning tuleviku plaanidest seab mittetulundusühing arengukava perioodiks kaheksa olulist strateegilist eesmärki:

  • ICOM Eesti võimaldab ICOMi liikmeks saamise, korraldab korrektse liikmelisuse asjaajamise ja Eesti liikmete esindamise ICOMis
  • Suureneb Eesti muuseumivaldkonna teadlikus ICOMi rahvusvahelisest tegevusest
  • ICOMi eetikakoodeks on oluline muuseumivaldkonna raamdokument
  • ICOM Eesti toetab erinevate töörühmade tegevust, mis toetavad Eesti muuseumide museoloogilist tegevust
  • ICOM Eesti suurendab teadlikkust rahvusvahelise muuseumipäeva tähistamisest
  • ICOM Eesti motiveerib Eesti muuseumitöötajaid rahvusvahelisele tegevusele ja Eestis toimuvate praktikate vahendamisele
  • Kasvab ICOMi rahvusvaheliste konverentside ja koolituste toimumine Eestis
  • ICOM Eesti on tugev organisatsioon liikmetele ja arvestav partner kultuuripärandi valdkonna organisatsioonidele