Toetused

Konverentsil või muul ICOMi sündmusel osalemise kulude hüvitamise taotlemine

Taotlemine

Toetuse taotlemiseks palume täita konverentsil või muul ICOMi sündmusel osalemise taotluse, kus tuleb märkida taotleja andmed, konverentsi andmed ja osalemise eesmärki ning eelarve. ICOM Eestil ei ole võimalik toetada päevarahasid vm. arvetega mitte toetatud kulusid. Taotlemise lisainfo leiab Konverentsitoetuste osalise hüvitamise korrast

Stipendiumi taotlemisel on eelistatud taotlused, kus konverentsil osaleja esineb konverentsil ettekandega või osaleb oma ICOMi alakomitee töös. Taotlemise tähtaeg on 5.04.2024.

Taotlused saata ja lisaküsimused icomeesti@gmail.com

Ülakannet puudutavates küsimustes raamatupidaja Maili Rajamägi (maili@arhitektuurimuuseum.ee) poole.

Aruandlus

Toetuse saajal on kohustus peale konverentsil osalemist 1 kuu jooksul esitada:

1) Toetuse kasutamise aruanne (vorm), kus on kirjas taotleja ja konverentsi andmed, eelarve (sh ICOM Eesti rahvuskomitee toetuse kasutamise kohta) ning  konverentsi sisuline kokkuvõte, mis avaldatakse ICOM Eesti kodulehel, milles:

  • antakse ülevaate konverentsil käsitletud teemadest või olulisematest punktidest, mis annaksid ka teistele ülevaate üritusest (sh. viide konverentsi kodulehele, põnevamatele ettekannetele, käsitletud teemadele, võimalusel lisada illustratiivseid materjale);
  • ettekandega osalemisel viide ettekande slaididele;
  • soovitav on teha konverentsi ajal ICOM Eesti Facebooki postitus konverentsi toimumisest, teemadest, ettekannetest, mis tutvustaksid konverentsi juba ette;
  • kaks samal konverentsil osalenud inimest võivad koostada sisuaruande koos.

Aruanne saata sekretär Gerda Taumannile: gerda@tervisemuuseum.ee.

2) ICOM Eesti toetuse kasutamise kuludokumendid tuleb saata raamatupidaja Maili Rajamägi nimele: Eesti Arhitektuurimuuseum, Ahtri 2, 10151 Tallinn või maili@arhitektuurimuuseum.ee.

Konverentsitoetuse aruandlusega hilinemine võetakse arvesse järgmiste taotluste puhul.