Tegevuse ülevaated

ICOM Eesti
ICOM

Missioon

ICOM Eesti Rahvuskomitee on Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu ICOM Eesti esindus, mis esindab Eesti liikmeid ICOMis ning mille kaudu saavad Eesti muuseumid, muuseumitöötajad ja seotud asutuste töötajad kuuluda ICOMi ja osaleda oma valdkonna rahvusvaheliste alakomiteedesse tegevuses.

 Visioon

ICOM Eesti Rahvuskomitee toetab oma liikmete rahvusvahelist tegevust ja suhtlust, suurendab Eesti muuseumide ja muuseumitöötajate rahvusvahelist nähtavust ning professionaalsust ja tutvustab ICOMi rahvusvahelist kogemust Eestis.

Eesmärgid

Tulenevalt ICOMi põhikirjalistest eesmärkidest, senisest tegevusest ning tuleviku plaanidest seab mittetulundusühing arengukava perioodiks kaheksa olulist strateegilist eesmärki:

  • Eesmärk 1: ICOM Eesti tegutseb veel aktiivsemalt ICOMi liikmetega suhtlemisel ning nende esindamisel ICOMis
  • Eesmärk 2: Suureneb Eesti muuseumivaldkonna teadlikkus ICOMi rahvusvahelisest tegevusest
  • Eesmärk 3: ICOMi eetikakoodeks on Eesti muuseumide tegevuse aluseks
  • Eesmärk 4: Eesti muuseumitöötajate teadlikkuse tõstmine museoloogilistes teemades
  • Eesmärk 5: ICOM Eesti motiveerib Eesti muuseumitöötajaid rahvusvahelisele tegevusel ja Eestis toimuvate praktikate vahendamisele väljaspoole
  • Eesmärk 6: Kasvab ICOMi rahvusvaheliste konverentside ja koolituste toimumine Eestis
  • Eesmärk 7: ICOM Eesti on tugev organisatsioon liikmetele ja partner kultuuripärandi valdkonna organisatsioonidele