LIIKMEMAKS

Liimemaksu suurus on riigiti erinev. Eesti kuulub ICOMi liikmemaksu skaalal 2. kategooria riikide hulka. Institutsionaalsete liikmete puhul võetakse liikmemaksu arvestamisel arvesse lisaks riigi kategooriale ka vastava muuseumi eelarve suurus.

ICOMi liikmelisus kehtib üheks aastaks ning pikeneb automaatselt liikmemaksu tasumisel.

2024. aasta liikmemaksu summad:

 • Individuaalliikmel: 65 EUR
 • Tudengist ja pensionärist liikmel: 26 EUR
 • Muuseumidel eelarvega -30 000 EUR (I kategooria): on aastamaks 281 EUR (3 kaarti)
 • Muuseumidel eelarvega 30 000 ‒ 100 000 EUR (II kategooria): on aastamaks 351  EUR (4 kaarti)
 • Muuseumidel eelarvega 100 000 ‒ 1 000 000 EUR (III kategooria): on aastamaks 506 EUR (5 kaarti)
 • Muuseumidel eelarvega1 000 000 ‒ 5 000 000 EUR (IV kategooria) : on aastamaks 615 EUR (6 kaarti) 
 • Muuseumid eelarvega 5 000 000 – 10 000 000 EUR (V kategooria): on aastamaks 703 EUR (7 kaarti)
 • Muuseumid eelarvega üle 10 000 000 EUR (VI kategooria): on aastamaks 826 EUR (8 kaarti)

Liikmemaks tuleb tasuda hiljemalt 21. veebruariks MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee arvele: EE042200221024104091 Swedbank.

 • Kui te ei tasu enda eest, siis palun lisage makse selgitusse kelle eest on tasutud liikmemaks.
 • Tudengliikmetelt ootame ülikooli tõendit, millega tõendate oma jätkuvat tudengi staatust.
 • Vajadusel väljastab arve ICOM Eesti Rahvuskomitee raamatupidaja Maili Rajamäe: maili@arhitektuurimuuseum.ee, telefon 6 257 009
 • ICOM Eesti Rahvuskomitee korraldab liikmemaksude saatmise Pariisi ICOMi peasekretariaati ja oma liikmete liikmelisuse pikendamise.

2024. aasta kleebiste kättesaamine:

 • Tallinnas saab kleebise kätte ICOM Eesti Rahvuskomitee sekretärilt Gerda Taumannilt, Eesti Tervismuuseumist (Lai 30, Tallinn, gerda@tervisemuuseum.ee)
 • Tartus saab kleebised kätte ICOM Eesti Rahvuskomitee juhatuse liikmelt Külli Lupkinilt Tartu Ülikooli muuseumist (Lossi 25, Tartu, kulli.lupkin@ut.ee)