ICOMi LIIKMED

... saavad külastada liikmekaardiga paljusid maailma muuseume tasuta või soodushinnaga.;
... võivad osaleda ICOMi rahvusvaheliste komiteede töös, osaleda nende seminaridel ja aastakonverentsidel;
... võivad osaleda iga kolme aasta järel toimuval ICOMi üldkongressil;
... saavad osa ICOMi väljaantavast museoloogilisest kirjandusest.