ICOMi programmid

ICOMi programmid ja komiteed
ICOMi 5 programmi eesmärk on tagada kultuuripärandi kaitse, säilimine ja hoidmine tulevastele põlvedele. Koostöös rahvusvaheliste partneritega kui UNESCO, INTERPOL, WCO on ICOM seotud erinevate tegevustega, mis võitlevad kultuuripärandi salakaubandusega või toetavad muuseume ja riike loodus- ja inimetekkeliste katastroofide korral. Samuti seistakse vaimse ja materiaalse kultuuripäevandi tutvustamise ja arendamise eest.
Erinevates programmides töötavad eskperdid erinevatest rahvuslikest ja rahvusvahelistest ICOMi alakomiteedest, ICOMi on võimeline kiirelt kaasama eksperte üle maailma ja erinevatest muuseumivaldkondadest erinevate teemade lahendamisesse.

Fighting Illicit Traffic / Võitlus ebaseaduslik kaubitsemisega
Kultuuripärandi salakaubandusel on erinevaid vorme ja eesmärke, mis sõltuvad poliitilistest, geograafilistest ja majanduslikest mõjutajatest. Sinna alla kuuluvad vargused, ebaseaduslikud kaevamised, ebaseaduslik kultuuripärandi eksport, import ja omanike vahetus, võltsitud dokumentatsioon ja teosed. Igal aastal koostatakse mitmeid Punaseid nimekirju (Red lists) erinevate riikide kultuuriobjektidest, millele tasuks tähelepanu pöörata ning mis põhinevad piirkondadel, kus on toimunud suuremad kultuuripärandi kadumised (peamiselt Aafrikast, Ladina-Ameerikast, Araabia poolsaarelt
Lisainfo

Art and Cultural Heritage Mediation / Kunsti ja Kultuuripärandi omandusküsimused
ICOM toetab muuseume neutraalse partnerina erinevates kultuuripärandi omanike kindlaks tegemise läbirääkimistel.
Lisainfo

Museums Emergency Programme / Muuseumide hädaolukordade programm
Looduskatastroofid, tulekahjud, sõjategevus jpm. ohustab pidevalt maailma kultuuripärandit. ICOM hädaolukordade programmi eesmärk on toetada muuseumitöötajaid erinevates katastroofi olukordades, kaasates erinevate valdkondade eksperte, kes toetavad rahvuskomiteesid olukordade lahendamisel ja päästeaktsioonidel.
Lisainfo

Intangible Heritage / Vaimne kultuuripärand
Kultuuripärand hõlmab lisaks materiaalsele kultuuripärandile ka vaimset kultuuripärandit, mille uurimiseks, kogumiseks, kaitseks ja püsimiseks on loodud Vaimse kultuuripärandi programm. Antakse ka välja ajakirja International Journal of Intangible Heritage.
Lisainfo

Cultural Tourism / Kultuuriturism
Turism on oluline majandusharu, mis toetab paljude riikide majandust ja edukust, millel on samas ka võime ohustada kultuuripärandit või kogukondi. Programmi raames on välja töötatud Jätkusuutliku kultuuriturismi arengukava jt. dokumente.
Lisainfo