2022. aasta toob endaga mitmeid ICOM 30. juubeli tähistamise üritusi, lisaks toimuvad sel aastal Eestis mitmed muuseumivaldkonna rahvusvahelised suursündmused, luues seega rohkelt sisulisi põhjuseid Eesti muuseumitöötajatel kohtuda ja põnevatel teemadel arutada.

ICOM 2022. aasta sündmuste kava

16.02 ICOM Eesti 30. juubeliaasta tähistamise algus, kuni detsember 2022

Märtsist Terminoloogia töörühma koosolekud

Aprillist Keskkonna töörühma Rohelise muuseumi koolitused

8.05 European Museum of the Year Award konverents ja auhinnaga Eestis

16.05 Muuseumipäeva seminar, Proto avastuskeskus

18.05 Rahvusvaheline muuseumipäev, The Power of Museums / Muuseumide võim

21.-27.05 ICOM CIDOC “Symbiosis of Tradition and Digital Technology” aastakonverents Tallinnas, korraldaja Muinsuskaitseamet

3.06 ICOM Eesti ja Eesti Muuseumiühingu aastakoosolekute päev, ERMis

20-28.08 ICOMi üldkonverents, Prahas

September Muuseumide festival, Narvas (koostöös Eesti Muuseumiühinguga)

Oktoober Päritolu-uuringute töörühma seminar