Uus rohelise muuseumi süsteem aitab muuseumidel saada keskkonnasõbralikumaks

Kõigil Eesti muuseumidel on võimalik nüüd anda oma läbimõeldud ja süsteemne panus keskkonna hoidmisse ja taotleda värskelt väljatöötatud rohelise muuseumi tunnistust.

Rohelise muuseumi süsteem aitab muuseumidel hinnata ja vähendada oma keskkonnamõju ning tegutseda kestlikumalt. Paika on pandud põhimõtted ja tegevuskriteeriumid, mille järgimisel saab muuseum taotleda rohelise muuseumi tunnistust ning näidata sellega külastajatele oma keskkonnategevuste ulatust.  Rohelise muuseumi süsteem hõlmab kõiki muuseumi tegevusi, alates muuseumihoone ja kogude haldamisest, keskkonnategevuste juhtimistest, töötajate ja huvirühmade kaasamisest kuni näituste, sündmuste, muuseumihariduse korraldamise ja sotsiaalse vastutuse teemadeni. Rohelise muuseumi süsteemi saavad rakendada kõik muuseumid sõltumata suurusest või teemavaldkonnast

„Muuseumid mõtlevad ja räägivad teiste ühiskondlike teemade kõrval kaasa ka üha olulisemaks muutuvatel keskkonnateemadel. Ometi on ka neil oma hoonete, hoidlate, näituse- ja muude tegevuste kaudu keskkonnajalajälg. Rohelise muuseumi süsteemis osalemine annab muuseumidele võimaluse näidata eeskuju, kuidas oma jalajälge vähendada ja keskkonnateemasid avalikkusele vahendada,” ütles ICOM Eesti Rahvuskomitee esimees Agnes Aljas.

„Läbimõtlemist vajab muuseumihoonete energiatarbimine, näituste valmistamisel kasutatavate materjalide kasutamine ja taaskasutamine, rääkimata muuseumide igapäevasest jäätmetekkest, veekasutusest ning muuseumitegevusega seotud transpordist ja tööreisidest,” rääkis Stockholmi Keskkonnainstituudi vanemekspert Harri Moora. „Seetõttu on oluline, et ka muuseumid pööraksid rohkem tähelepanu oma keskkonnajalajälje vähendamisele, andes nii oma panuse rohepöördesse. Peale selle on muuseumidel unikaalne võimalus olla ise keskkonnateadlikkuse ja jätkusuutlikkuse teemade vahendaja ning usaldusväärne partner oma sihtrühmadele, aga ka ühiskonnas laiemalt."

Esimese muuseumina on rohelise muuseumi süsteemi tunnistuse taotlemisega alustanud Kumu kunstimuuseum, kes saab lähinädalatel ka tunnistuse.

Rohelise muuseumi süsteemi on välja töötanud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus koos Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (ICOM) Eesti Rahvuskomiteega. Rohelise muuseumi süsteemi haldab ja tunnistusi annab välja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon.

ICOM Eesti keskkonna töörühma eestvedamisel toimub alates käesoleva aasta aprillist koolituste seeria, mille käigus õpitakse ja arutletakse rohelise muuseumi põhimõtete rakendamist.

Rohkem infot rohelise muuseumi süsteemi kohta leiab EKJA kodulehelt ja ICOM Eesti kodulehelt.


Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon

ICOM Eesti Rahvuskomitee