16. veebruaril 1992 otsustati asutada ICOM Eesti rahvuskomitee, et ka Eesti muuseumitöötajatel oleks võimalik rahvusvahelisest muuseumiorganisatsiooni tegevusest ja otsustusest osa võtta.

Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (inglise keeles International Council of Museums, lühendina ICOM) on 1946. aastal asutatud maailma mõjukaim muuseumivaldkonna organisatsioon. Teise maailmasõjajärgselt 1946. aastal loodud organisatsiooni eesmärk oli luua globaalselt ühist kultuuripärandi kaitset ja mõistmist ning kultuuri kaudu toetada ühiskonda. ICOMi kuulsaim ja kasutatavam dokument on Rahvusvaheline muuseumieetika koodeks. 75. tegutsemisaastaks kuulub organisatsiooni üle 20 000 muuseumi ja ligi 40 000 individuaalliiget.

Täna 30. aastat tagasi võeti vastu põhikiri ja valiti kolmeliikmeline juhatus, kus esimeheks sai Eesti Ajaloomuuseumi direktor Toomas Tamla, aseesimeheks Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas, sekretäriks Eesti Meremuuseumi osakonna juhataja Katrin Savomägi ning liikmeks Eesti Arhitektuurimuuseumi direktor Karin Hallas. Koosolek volitas juhatust pöörduma ICOM Täidesaatva Nõukogu poole rahvuskomitee tunnustamiseks, mis aktsepteeritigi 1992. a detsembris. Katrin Savomägi (ICOM Eesti asutajaliige ja esimene sekretär) on võtnud ICOMi asutamise muljeid jagada Imelise Ajaloo artiklis.

Täna on ICOM Eesti liikmeteks üle 230 muuseumitöötaja ja muuseumi, hea meel on ka tõdeda, et 5 Eesti liiget on ICOMi rahvusvaheliste alakomiteede juhatustes või nende esimehed.

2022. aasta toob endaga mitmeid ICOM 30. juubeli tähistamise üritusi, lisaks toimuvad sel aastal Eestis mitmed muuseumivaldkonna rahvusvahelised suursündmused, luues seega rohkelt sisulisi põhjuseid Eesti muuseumitöötajatel kohtuda ja põnevatel teemadel arutada. Lisainfo http://www.icomeesti.ee/blog/icom-2022-sundmused.