2019. aasta juulis esitletud ICOMi uue muuseumidefinitsiooni ettepanek tekitas muuseumimaastikul korraliku diskusiooni. Kyotos üldkonverentsil toimunud aruteltud on kokku võetud siin.
ICOM on teinud ettepaneku alakomiteedele jätta 2020. aasta aruteludeks ning uuesti hääletamise juurde tulla 2021. aasta juunis. Seni jätkab tegevust ka MDPP töörühm.

Eestis toimub aprillis Muuseum+ seminari raames arutelu uue muuseumidefinitsiooni teemadel samuti on ICOM Eesti saatnud liikmetele tagasisideküsimustiku, kus muuseumidefinitsiooni suhtes arvamust  uuritakse.