ICOMi muuseumidefinitsioon on saanud 2020. aasta lõpus uued, aktiivsed pöörded:

Töörühm on saanud nimeks ICOM Define

Töörühma juhivad Lauran Bonilla-Merchav ja Bruno Brulon

Tegutsemisajaks on 18 kuud, et 2022. aasta ICOMi Praha üldkogul oleks võimalik pakkuda definitsiooni hääletust

Töörühm annab oma tegevusest teada ICommunity “Museum Definition” teemas, kuhu koondatakse kõik definitsiooniteemalised materjalid

Töörühm on pannud paika uue meetodi definitsiooni loomiseks 4s järgus 11s sammus, millest antakse ülevaade webinaril: https://www.yuca.tv/en/icom/defining-the-museum-in-times-of-change-a-way-forward