1946. aastal asutatud Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu ICOM (International Council of Museums) on suurim ülemaailmne kogu muuseumide valdkonda ühendav organisatsioon.

ICOMis on üle 30 000 liikme ‒ umbes 2000 muuseumi ja 28 000 individuaalliiget 137 riigist ja piirkonnast.

Hetkel kuulub ICOMi 117 rahvuskomiteed. ICOM Eesti Rahvuskomitee ‒ Eesti ICOM ‒ asutati 1992. aastal ning tänaseks on läbi meie rahvuskomitee ICOMiga liitunud 168 individuaalliiget Eesti erinevatest muuseumidest ja 8 muuseumit institutsionaalse liikmena. (Põhikiri)

Kõigil ICOMi liikmetel on vastavalt oma erialastele valikutele võimalik osaleda erinevate rahvusvaheliste alakomiteede töös. Hetkel on ICOMis 31 aktiivselt toimivat alakomiteed.

Põhjalikum info ICOMi tegevusest: http://www.icom.museum/