Eelmisel aastal Kyotos teiseks ametiajaks valitud ICOMi president Suay Aksoy loobus ametist, tuues oma lahkumiskirjas esile soovi kaitsta ICOMi tegevuses läbipaistvust, demokraatiat, erinevate arvamustega aktsepteerimist.
Suay Aksoy loobus ametist peale osade täitevkomitee ja uue muuseumidefinitsiooni töörühma liikmete tegevusest loobumist nädal varem.

Täitevkomitee valis uueks ICOMi presidendiks Alberto Garlandini.