16. juuni ICOM Eesti üldkoosolekul valiti järgmiseks kolmeks aastaks uus ICOM Eesti juhatus ja revisjonikomisjon,

kooseisus: 

Agnes Aljas, Eesti Rahva Muuseum, esimees

Nele Dresen, Tartu Linnamuuseum

Kersti Koll, Eesti Kunstimuuseum

Greta Koppel, Eesti Kunstimuuseum

Külli Lupkin, Tartu Ülikooli muuseum

Aleksandra Murre, Eesti Kunstimuuseum

Kadri Rannala, Eesti Tervishoiu Muuseum

 

Revisjonikomisjoni liikmed:

Dagmar Ingi, Eesti Vabaõhumuuseum

Marleen Soosaar, Eesti Tervishoiu Muuseum

Tiina Vint, Tartu Ülikooli muuseum