2019. aasta juulis esitletud ICOMi uue muuseumidefinitsiooni ettepanek tekitas muuseumimaastikul korraliku diskusiooni. Kyotos üldkonverentsil toimunud aruteltud on kokku võetud siin.
Rahvusvaheliselt:
ICOM on teinud ettepaneku alakomiteedele jätta 2020. aasta aruteludeks ning uuesti hääletamise juurde tulla 2021. aasta juunis. Seni jätkab tegevust ka MDPP töörühm.

Eestis:
ICOM Eesti saatnud liikmetele tagasisideküsimustiku, kus muuseumidefinitsiooni suhtes arvamust  uuritakse. Kokkuvõte küsitluse tulemustest.
16. juuni toimus Muuseum+ seminari raames arutelu uue muuseumidefinitsiooni teemadel.