ICOMi liikmeskond on kasvanud üle 250 ning selleks, et ICOM Eesti tegevust paremini planeerida, sooviksime, et vastaksite 6. küsimusele, mida peate ICOMi tegevuses oluliseks ning millised tegevussuunad võiksid olla ICOM Eesti tegevuses tulevikus olulised.

Lisaks küsime esialgset arvamust ICOMi uue muuseumidefinitsiooni ettepaneku kohta.
Küsimustikule vastamise tähtajaks on 6. märts.
Küsimustiku leiab siit.