ICOM CIDOC (Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu dokumenteerimise alakomitee) aastakonverents „Traditsioonide ja digitehnoloogia sümbioos“ 2021 toimub 6.–10. september Tallinnas, Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksis. Konverentsil on võimalik osaleda nii kohapeal kui ka veebis.

Tehnoloogia kiire areng sunnib muuseume muutma oma tööviise ja esitab suuri väljakutseid digitehnoloogia parimaks rakendamiseks. Küsimus, kuidas siduda traditsioone ja digitehnoloogiat nii, et tekiks valdkonda edasiviiv sümbioos, saadab meid igapäevaselt ning selle on konverents võtnud uurimise alla. Konverentsi programmi leiab aadressilt: https://cidoc2021.com/cidoc-2021-preliminary-program/

ICOM Eesti toetab 10 osalejat konverentsi osalustasu toetamisega. ICOMi liikmetele on 15. juunini varase registreerimise tasu 250 eurot. Ootame taotlusi kuni 14. juunini.

Konverentsi toetuse taotlemise lisainfo: http://www.icomeesti.ee/blog/icom-eesti-kuulutab-valja-2021-aasta-konverentsitoetuste-taotlusvooru.

Konverentsi korraldab Muinsuskaitseamet koostöös ICOM Eestiga.

Lisainfo: Agnes Aljas, agnesaljas@gmail.com