15. mai 2023 kell 10:30-16:00

Eesti Kunstiakadeemias, ruum A 501 (Põhja pst. 7, Tallinn)

Järelvaatamise aadress: https://www.youtube.com/watch?v=xjBPUjZOecA 

2023. aastal tähistavad maailma muuseumid rahvusvahelist muuseumipäeva pealkirjaga "Muuseumid, keskkond ja heaolu". ICOM Eesti korraldab teema-aasta raames 15. mail seminari pealkirjaga „Mõistlikult või mõistmata – keskkonnakriisi lävel“

Globaalne kliimakriis ei ole enam muinasjutt, vaid tegelikkus. Muuseumides, mis säilitavad pärandit ka tuleviku tarvis on keskkonnahoiu teemast kujunenud üks olulisi prioriteete. 

2021. aasta veebruaris loodi ICOM Eesti juurde keskkonnateemade töörühm ja koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusega töötati välja rohelise muuseumi märgise standard. Esimesena pälvis märgise Kumu kunstimuuseum 2022. aasta alguses, 2023. aastal on mitmed Eesti muuseumid "Rohelise muuseumi" märgist taotlemas. Samuti on teemat käsitletud ka ICOM Eesti 2021. aasta seminaril "Roheline muuseum“ ning 2022. aasta EMÜ ning ICOM Eesti keskkonnatöörühma vedamisel toimus Narvas muuseumide festivali konverents "Kestlik muuseum“.

Digitaliseerimine on üks tänase muuseumi olulisi eesmärke, kuid kuidas teha nii, et seda arendades, saaks paremal võimalikul viisil hoitud ka keskkond? Digikogud ja digitaalsed näituselahendused tagavad muuseumide kogudele ja teadmisele laiema ligipääsetavuse, kuid mis hinnaga?

Milline on muuseumide digitegevuste keskkonnajalajälg? Kui energiamahukas on andmebaaside ülevalpidamine? Millal saab digikogust digiprügi? Kuidas teha nii, et püüdes tagada keskkonna jätkusuutlikkuse, saaks tagatud ka kultuuri jätkusuutlikkus? Kas keskkonna säästmise hirmus jääb ühel hetkel ühiskonna aineline pärand kogumata ja säilitamata? Ja kuidas ära tunda rohepesu?

Neile küsimustele otsime vastuseid keskkonnateadlaste, IT- ja loomevaldkonna spetsialistide abil, kes jagavad kogemusi ja teadmisi oma valdkonnast ja praktikast.

Seminari avaloengu „Rohepööre muuseumis: kas võimalus või kohustus?“ peab Helen Sooväli-Sepping (Tallinna Tehnikaülikooli rohepöörde prorektor); modereerib Harri Moora (Stockholmi Keskkonna Instituudi Tallinna Keskus). Lisaks arutlevad keskkonnahoiu teemadel muuseumitöötajatega Raivo Ruusalepp (Ernst & Young Baltic), Mihkel Kangur (Tallinna Ülikool jätkusuutliku arengu dotsent), Hele Tammenurm (Telia Eesti), Kristel Linnutaja (Velvet) ja Sten Weidebaum (SA Eesti Laulu- ja tantsupidu).

Seminari kava 

10:30 Seminari avamine

Moderaator Harri Moora (Stockholmi Keskkonnainstituut)

Muuseumipäeva tervitus, Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits

11:00 Helen Sooväli-Sepping, Tallinna Tehnikaülikooli rohepöörde prorektor, Eesti inimarengu aruande peatoimetaja

Rohepööre muuseumis: kas võimalus või kohustus? (slaidid)

11:30 Mihkel Kangur, Tallinna Ülikool jätkusuutliku arengu dotsent

Digiajastu ökojalajälg

12:00 Raivo Ruusalepp, Ernst & Young Baltic, juhtivkonsultant

“Roheline digiriik” või “Digiriigi jalajälg keskkonnas”  (slaidid)

12:30-13:30 lõunapaus (omal käel)

13:40 Hele Tammenurm, Telia Eesti kvaliteedi- ja protsessijuhtimise juht

Mis on digiprügi ja kuidas sellega Telias tegeleme?

14:10 Liina Randmann, Tallinna Tehnikaülikooli organisatsiooni ja juhtimise valdkonna vanemlektor

Muutustega kohanemine organisatsioonis

14:40 Kristel Linnutaja, Velvet, keskkonna- ja materjalide juht

Lavastuste jätkusuutlikkus (slaidid)

15:10 Sten Weidebaum, SA Eesti Laulu- ja tantsupidu, teabejuht

Rohelisem laulu- ja tantsupidu „Püha on maa“ (slaidid)

15.40 Seminari lõpetamine, koosviibimine