ICOM Eesti juhatusel on saanud taas kolmeaastane mandaat lõpukorrale. Kutsume ICOMi liikmeid leidma endi hulgast inimesi, kes tahaksid kaasa rääkida muuseumivaldkonna teemades ning seada üles end või julgustage oma kolleege järgmisel kolmel aastal tegutsema ning oma teadmist ja kogemust vabatahtlikku tegevusse panustama.

ICOMi üldkoosolekul, 2. juunil 2023 Filmimuuseumis valitakse järgmiseks kolmeks aastaks juhatuse esimees, 6 juhatuse liiget ja revisjonikomisjoni liikmed.

Oma kandideerimissoovi (sh. nimi, asutus, amet ning valdkond kuhu soovitakse kandideerida) palume saata ICOMi e-mailiaadressile icomeesti@gmail.com 26. maini 2023.

 

Valimiskomisjon

Tiina Vint

Dagmar Ingi