Aprillis 2021 saatsid 97 ICOMi alakomiteed (üle 50% komiteedest) 1659 ettepanekut terminite osas, mis peaksid ICOMi muuseumidefinitsioonis kajastuma. Saabunud ettepanekud koondati kokkuvõtesse.

Kolmandas konsultatsiooni etapis on kokkuvõte põhjal toodud välja 8 teemat, milles palutakse valida olisimad muuseumiga seotud märksõnad:

  • Mis muuseum on?
  • Mis vastab muuseumile?
  • Mis on muuseumi subjektid/objektid?
  • Mida muuseum teeb?
  • Mida inimesed muuseumis kogevad?
  • Mis väärtuseid muuseum kujundab?
  • Mis põhimõtted muuseumi kujundavad?
  • Kellega muuseum koos töötab?

 ICOM Eesti koondab märksõnad kokku kui vastate küsimustikule 29. septembriks ning edastab Eesti seisukohad ICOM Define töörühmale.