Valminud on Kultuur 2030 valdkondliku arengukava muuseumide osa aruteludejärgne kokkuvõte.  Kultuuriministeerium ootab dokumendile tagasisidet 12. veebruarini.

Dokument on leitav aadressil: https://docs.google.com/document/d/1RnfaHV9bCrFqEhwqqhW80f-QP6GGX15C9k3uyZKvfCA/edit?usp=sharing

Palun lisage kommentaarid sealsamas Google'i keskkonnas.

Palun ärge teksti ennast muutke, vaid tehke kõrval märkusena muutmisettepanek.

Kõik mõtted on väga teretulnud!

Lisainfo Kultuur 2030 protsessist