Kõik huvilised on oodatud oma kaasalöömise huvist teada andma töörühma vedajatele.


Keskkonnateemade töörühm

Töörühm koondab muuseumide keskkonnateemalisi praktikaid ja häid näiteid, mida Eesti muuseumid saaksid oma tegevuses arvesse võtta ning olla eeskujuks oma tegevusega külastajatele ja teistele asutusele. Töörühm koguneb märtsis.

Kontakt: Reet Mägi, Reet.Magi@ut.ee

 

Muuseumieetika töörühm

Muuseumieetika töörühma ülesandeks on 2021. aastal analüüsida ja koguda tagasisidet Rahvusvahelisele Muuseumieetika koodeksile. Viimasest eetikakoodeksi versioonist on möödas 10 aastat ning ICOM Ethics töörühm kogub ülemaailmaselt tagasisidet ja uuendusvajadusi. Paralleelselt kogutakse sisendit ka muuseumidefinitsiooni uuele ettepanekule.

Kontakt: Agnes Aljas, Agnes.Aljas@erm.ee

 

Päritolu-uuringute töörühm

Päritolu-uuringute töörühma eesmärgiks on tõsta Eesti muuseumide seas teadlikust valdkonna teemade osas. Ühelt poolt on tegevuse eesmärgiks analüüsida natsionaliseeritud varadega ümber käimist ning teiselt poolt vaadata kogude päritolu-uuringute teemasid, mis seostuvad maailmas koloniaalajastu kogude diskussioonidega.

Kontakt: Aleksandra Murre, aleksandra.murre@ekm.ee

 

Muuseumiterminoloogia töörühm

2016. aastal alustas tegevust muuseumiterminoloogia töörühm, mis 2021. aastal tegeleb peamiselt konserveerimisvaldkonna terminoloogiaga. 2020. aastal ilmus veebisõnastik: „Muuseumisõnastik. Kogud ja näitused“.

Kontakt: Jaanika Anderson, Jaanika.Anderson@ut.ee