2015. aasta lõpus sai alguse ICOM Eesti eestvedamisel museoloogiaalase väikse entsüklopeedia Key Concepts of Museology (toimetanud André Desvallées ja François Mairesse, ICOFOMist, tõlketööd prantsuse keelest Aija Sprivul) tõlkimine eesti keelde.

 2016. aastal on ees ootamas tõlgete üle vaatamine ning eesti keelsete museoloogiaalaste terminite korrastamine, mida on toetanud ka riiklik programm “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017“.

Terminikomisjoni kuulub hetkel ICOM Eesti juhatus, kes ootab kõiki huvilisi ja hakkajaid inimesi endaga kaasa mõtlema ja koostööle terminitele seletuste leidmisel ja pakkumisel.

Koostöö on alanud teadustöö termini korrastamiseks muuseumide teaduskomisjoniga, kogude valdkonna terminoloogia osas kogumiskomisjoniga jt.