NEMO ja Saksamaa Muuseumide Assotsiatsioon on välja andnud e-trükisena raamatu "Museums, Migrants and Cultural Diversity", mis jaga teoreetilise ja praktilisi soovitusi valdkonnaga tegelemisel.


Trükis on leitav aadressilt: http://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMo_documents/Nemo_Museums_Migration.pdf