Augustis 2022. ICOMi üldkongressil pannakse hääletusele aastatepikkuse kaasamise ja toimetamise tulemusena ICOMi uus muuseumidefinitsiooni ettepanek. Lisainfo protsessist ICOM Eesti kodulehel ja ICOMi kodulehel.

Augustis on kõigil ICOMi komiteedel on võimalik hääletada ettepaneku poolt või vastu.

Ootame ka teid arvamust avaldama siin, lisades ka kommentaare. 

Ootame tagasiside 15. augustini. 


ICOMi muuseumidefinitsiooni ettepanek:

A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.

Tõlke ettepanek:

Muuseum on mittetulunduslik, püsiv asutus ühiskonna teenistuses, mis uurib, kogub, säilitab, tõlgendab ja eksponeerib materiaalset ja vaimset pärandit. Muuseum on ühiskonnale avatud ja ligipääsetav, kaasav ja toetab mitmekesisust ja kestlikkust. Muuseum tegutseb ja suhtleb eetiliselt, professionaalselt ja kogukondade osalusel, pakkudes erinevaid külastajakogemusi - hariduslikke, meelelahutuslikke ja teadmisi laiendavaid võimalusi.