Lugupeetud ICOMi liikmed,


ICOM ja WIPO (World Intellectual Property Organization) on koostanud muuseumidele autoriõiguste teemalise küsimustiku. Failidena leiate siit küsimustiku ja kaaskirja.


Vastuste põhjal on WIPO koostamas muuseumide eripärast tulevat autoriõiguste dokumenti.

ICOM palub küsimustiku tagastada enne 16. detsembrit 2014 (uus tähtaeg).


Küsimuste korral pöörduda Elisabeth Logeais poole (e-mail: elo@uggc.com, telefon (+33) 1 56 69 70 00).


ICOMi Peasekretariaat