2014 CIDOC aastakonverentsi ettekannete täistekstid on loetavad aadressil: http://network.icom.museum/cidoc/archives/past-conferences/2014-dresden/

Ühtlasi leiad nende seast ka Eesti muuseumide dokumenteerimispõhimõtteid tutvustava artikli:   Jeeser, Kaie and Kurmo Konsa: Workflow and data exchange between museums: documenting of exhibitions in the Estonian Museum Information System.

Eelnimetatud artikli põhjal esitas Kaie Jeeser ettekande, mis äratas positiivset tähelepanu, sest enamus muuseumide andmebaase tegelevad veel endiselt ainult museaalide kirjeldamisega mitte museaalide liikumise dokumenteerimisega.