Lp. ICOMi liikmed!


Olete oodatud ICOM Eesti Rahvuskomitee 2019. aasta üldkoosolekule reedel, 3. mail algusega kell 11.00 Tallinnas Kumu Kunstimuuseumis (Weizenbergi 34 / Valge 1). Koosolek toimub samal päeval koos Eesti Muuseumiühingu aastakoosolekuga.


Päevakorras on:


1. ICOM Eesti Rahvuskomitee tegevus- ja majandusaruanne 2018

2. Liikmelisuse küsimused, ICOM Eesti liikmete tegevus ICOMi töös, uute liikmete tutvustamine, revisjonikomisjoni uute liikmete valimine, põhikirja muudatused (sh. liikmemaksu muutus);

3. Ülevaade muuseumide terminoloogia seminaridest, Liis Kibuspuu;

4. Muuseumipäeva seminari „Meeskonnaga või meeskonnata muuseumis“ (13.05) tutvustus, Laura Kipper;

5. Revisjonikomisjoni aruanne;

6. Jooksvad küsimused

 

Head ICOMi liikmed, kellel pole võimalik koosolekul osaleda, palun andke sellest teada ja volitage kindlasti ennast esindama mõni teine ICOM-i liige.

Volituse näite leiab aadressil: http://www.icomeesti.ee/icom-liikmele-1/volitus ning selle võib saata aadressile icomeesti@gmail.com.

 

Samuti juhime tähelepanu, et ootame uusi liikmekandidaate revisjonikomisjoni!


Eesti Muuseumiühingu ja ICOM Eesti koosolekupäeva kava:


10:30-11:00 Registreerimine ja hommikukohv

11:00-12:30 ICOMi aastakoosolek

12:30-13:00 Kohvipaus

13:00-15:00 EMÜ aastakoosolek ja ajakirja Muuseum esitlus (ICOMi liikmel võimalik tutvuda Kumu näitustega)

15:00-16:00 Välkloeng Muuseum +KEEL: Tiit Hennoste ja Maarja Vaino (avatud üritus)

16:00-17:00 ICOM Eesti ja EMÜ koosolekute järgne seltskondlik

 

Kohtumiseni üldkoosolekul!

 

ICOM Eesti Rahvuskomitee juhatuse nimel

 

Parimate soovidega,

 

Agnes Aljas

ICOM Eesti Rahvuskomitee esimees

53490515

agnesaljas@gmail.com

 

Kadri Rannala

ICOM Eesti Rahvuskomitee sekretär

kadri@tervishoiumuuseum.ee