6. veebruaril toimub seminar „Keeruline pärand muuseumides. Restitutsioon, dekoloniseerimine ja päritolu-uuringud“ kell 12-16 Teatri- ja muusikamuuseumis (Müürivahe 12, Tallinn).

Seminari korraldab ICOM Eesti Rahvuskomitee päritolu-uuringute töörühm, kes algatab sellega valdkonna seminaride sarja, millega tutvustatakse temaatilisi rahvusvahelisi ja Eesti diskussioone.

Seminari lindistus

Päevakava (ettekannete ja esinejate tutvustused)

Seminari modereerib Aleksandra Murre

12:00–12:30 Kamil Zeidler, PhD, Gdanski Ülikooli juura professor ja Riigiteaduste ja õiguse filosoofia ja teooria õppetooli juhataja, Restitutsioon: kellele, miks ja kuidas

12:35–12:50 Aleksandra Murre, Eesti Kunstimuuseumi – Kadrioru kunstimuuseumi direktor, Jälgi ajades. Ohustatud kultuuripärand

12:50–13:10 Kohvipaus

13:10–13:25 Greta Koppel, PhD, Eesti Kunstimuuseumi – Kadrioru kunstimuuseumi kuraator, Kelle kunstivarad?

13:30–13:45 Kristiina Tiideberg, Eesti Kunstimuuseumi graafikakogu hoidja, Päritolu-uuringud kunstikogudes ja nende allikad

13:50–14:05 Mariann Raisma, Tartu Ülikooli muuseumi direktor, Mis teeb pärandi keeruliseks?

14:10–14:25 Piret Koosa, PhD, Eesti Rahva Muuseumi teadur, Teiste rahvaste kultuuripärand muuseumis

14:30 Muuseumi ja kultuuripärandit puudutavast seadusandlikus baasist teeb ülevaate Marju Reismaa, Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik

14:45–15:45 Paneeldiskussioon ja küsimustele vastamine (vastajateks kõik eelpool nimetatud ja Kultuuriministeeriumi jurist)

Huvipakkuvad teemad, küsimused, mida soovite seminaril kuulda, saab jagada korraldajatega registreerimisvormil: https://forms.gle/8yyHZYxZo8cAr1L59 

Seminari lindistatakse ning saab edaspidi kättesaadavaks ICOM Eesti YouTube'i kanalilt.

Lisainfo: Aleksandra Murre, aleksandra.murre@ekm.ee

Laekunud teemad ja küsimused, millele seminari kontekstis oodatakse vastuseid:

  • Muumiad muuseumikogudes, 19. sajandist, mis oleks oluline silmas pidada?
  • Viilma või teised sarnased arvamused – kuidas peaksid muuseumid toimima kui keegi tuleb ja soovib midagi tagasi?
  • Kas mul on õigus tagasi küsida vanatädi maali ja mis selleks on vaja teha. Tõenäoliselt oli omanduses kuni küüditamiseni.
  • Kas igasugused vanad ja teiste rahvaste kogud on küsimuseall seoses koloniaalteemadega?
  • Kuidas kolonialismiteemad, mis Euroopas, Ameerikas aktuaalsed, meid puudutavad?
  • Mida võiks muuseumide dekoloniseerimine tähendada Ida-Euroopa riikides, kus ei ole suuri koloniaalvallutustelt toodud kogusid nagu Inglismaal, Belgias või Saksamaal? Kas ja kuidas võiksid Ida-Euroopa muuseumid end dekoloniseerida (nt vene impeeriumist / USA ja Lääne-Euroopa kolonialismil põhinevatest väärtustest)?
  • Oleks huvitav kuulata kogemusi ja arutleda Eesti siseste tagastamiste üle (muuseumilt kirikule, muuseumilt seltsidele, muuseumilt muuseumile). Millistel põhimõtetel tagastamise otsus tehakse?
  • Koguduste vara tagastamine.