Muuseumiterminoloogia töörühm on alates 2016. aastast tegelenud eesti keelse muuseumiterminoloogia korrastamisega. 2020. aastal valminud kogude ja näituste sõnastik sisaldab ligi 100 mõistet, millest enamik on muuseumivaldkonnas kasutusel, kuid said sõnastikus täpsema definitsiooni.

Muuseumikeel on pidevas arengus, seega on täpsustatud termineid, mis seni ei ole olnud üheselt arusaadavad või on leidnud erinevaid tõlgendusi, mõni rahvusvaheliselt kasutusel olnud termin on saanud eesti keelese vaste, vananenud termineid on uuendatud ning kohandatud tänapäeva museoloogia nõuetega. Kogud ja näitused on kaks muuseumidele eriomast valdkonda, aga kattuvusi teiste mäluasutuste ning galeriide tööga esineb siin samuti – muuseum on ju mitmete eri distsipliinide kohtumispaik. 

 Muuseumiterminoloogia töörühma kutsus 2016. aastal kokku ICOM Eesti eesmärgiga tõlkida eesti keelde museoloogia üks alustekste „Key Concepts of Museology“ (2010; ee „Museoloogia põhimõisted“, 2016). Peagi sai selgeks, et töö eestikeelse muuseumisõnavaraga peab jätkuma ning töörühmas on osalenud kümned vabatahtlikud muuseumidest ja ülikoolidest ning eksperdid väljastpoolt muuseumivaldkonda. Suurem osa seni väljatöötatud muuseumisõnavarast on avalikult Sõnaveebis kättesaadav. Kogude ja näituste teemaline sõnastik on teine valdkonnapõhine muuseumisõnastik: otsa tegid lahti muuseumipedagoogid, kes andsid 2015. aastal välja muuseumihariduse sõnastiku.

 Lisainfo: http://www.icomeesti.ee/muuseumiterminoloogia

 

„Muuseumisõnastik. Kogud ja näitused“

ISBN 978-9949-01-739-3 (pdf) 

http://media.voog.com/0000/0030/4552/files/muuseumis%C3%B5nastik.pdf

Töörühm: Liis Kibuspuu (töörühma juht), Agnes Aljas, Jaanika Anderson, Kaie Jeeser, Kersti Koll, Kersti Kuldna-Türkson, Kadri Nigulas, Marju Niinemaa, Kristiina Piirisild, Reet Pius, Jana Reidla, Mirjam Rääbis, Stina Sarapuu, Katrin Savomägi, Janika Turu ja Helen Volber

Toimetanud ja kujundanud Sirje Ratso

Väljaandja: ICOM Eesti Rahvuskomitee, 2020