Euroopa ICOMi ja Portugali ICOMi ühiskonverentsil „Public policies toward museums in times of crisis" võeti vastu Lissaboni deklaratsioon, millega pöördutakse Euroopa valitsuste poole kultuuri ja muuseumide toetamiseks majandusraskuste tingimustes.


Lissaboni deklaratsioon: Support Culture and Museums to Face the Global Crisis and Build the Future