Aprillis 2021 saatsid 97 ICOMi alakomiteed (üle 50% komiteedest) 1659 ettepanekut terminite osas, mis peaksid ICOMi muuseumidefinitsioonis kajastuma.

Ilmunud kokkuvõtet saab lugeda aadressil:  https://icom.museum/wp-content/uploads/2021/07/ICOM-Define-Consultation-2-Results-Report-enVF.pdf