ICOM Eesti Rahvuskomitee 2014. aasta üldkoosolek toimub neljapäeval, 29. mail algusega kell 13.00 Tallinnas Okupatsioonide Muuseumis (Toompea 8, Toompea tänava ja Kaarli pst nurgal).

Päevakorras on:

1. ICOM Eesti Rahvuskomitee tegevus- ja majandus aruanne;

2. Liikmelisuse küsimused, ICOM Eesti Rahvuskomitee liikmete osalemine ICOMi rahvusvaheliste komiteede töös ja seminaridel, uute liikmete tutvustamine ja jooksvad küsimused;

3. Revisjonikomisjoni aruanne;

4. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimised;

5. Seltskondlik osa ning meid võõrustavad Okupatsioonide Muuseumi kolleegid on lahkelt nõus oma muuseumi ja tegevuse uusi suundi tutvustama.

 

Head ICOMi liikmed, kellel pole võimalik koosolekul osaleda, palun andke sellest teada ja volitage kindlasti ennast esindama mõni teine ICOM-i liige. Volituse tekstipõhja leiab: http://icomeesti.ee/icom-liikmele-1/volitus.

 

Kohtumiseni üldkoosolekul!

 

 

ICOM Eesti Rahvuskomitee juhatuse nimel

 

Kersti Koll

ICOM Eesti Rahvuskomitee esimees

58 136012

kerstikoll@hotmail.com

 

Agnes Aljas

ICOM Eesti Rahvuskomitee sekretär

53490515

agnesaljas@gmail.com