ICOM Eesti juhatus esindas Eestit iga-aastasel juuni kolmel pikal päeval Pariisis UNESCO peakorteris toimuval ICOMi aastakoosoleku. Läbi on vaadatud ICOMi aruanded, eelarved, tegevusplaanid eelmisest, sellest ja järgmisteks aastateks.

Aastakoosoleku alustab igal aastal paneelettekanne aktuaalselt muuseumimaailma mõtestajalt, kelleks sellel aastal oli valitud Ameerika päritolu kunstnik Fred Wilson. Wilson andis ülevaate oma olulisematest projektidest, mis on tõukunud eelkõige muuseumide kui institutsioonide olemuse ja muuseumide kogudes olevate esemete päritolust. Oma kunstiprojektide ja installatsioonidega on ta vaadelnud kontekste, kuhu muuseumikogud on pannud afroameeriklaste või indiaanlaste esemed, tõstatanud muuseumide ette küsimusi sellest kuidas luuakse tähendusi, kelle tõde esitatakse ning millest vaikitakse. Fred Wilsoni sõnutsi kummitavad muuseumide kogusid endiselt vaikivad deemonid, mis sest et muuseumimaailma on vallutanud uued paradigmad ja avatus.

 

Lisaks toimusid koosolekud rahvuskomiteede vahel, rahvusvaheliste komiteede vahel, ICOM Eesti juhatus osales ka muuseumide eetika, ICOMi tuleviku, muuseumi definitsiooni ja ICOMi liikmete andmebaasi töörühma töös. Erinevad ICOMi komiteed ja töörühmad tutvustasid oma tegevusi ning loomulikult langetati otsuseid, millest olulisemast siinkohal viidetena:

 • ICOMi liikmelisus on üle maailma kasvav (aastane keskmine kasv 10%) ulatudes üle 40 000;
 • Valiti järgmiste aastate Rahvusvahelise muuseumipäeva teemad – 2020 Museums for diversity and inclusion; 2021 Inspiring the future;
 • ICOM-ITC järgmised koolitused on Hiinas 2018 novembris teemal Museums and communication ning seejärel aprillis 2019;
 • ICOMi üldkoosoleku kohaks valiti 62. häälega 2022 aastaks Alexandria Egiptuses, jättes seljataha 52 häälega Praha ja kolmandaks Oslo;
 • 1.-7. september 2019 ICOMi üldkogu Kyotos kuulutas välja registreerimistasud, lisainfo: http://www.icomeesti.ee/konverentsid/kyoto-2019;
 • ICOM on avamas uut kodulehte, on lootus, et enamus asjaajamisest muutuks lähiaastatel elektrooniliseks;
 • Uute liikmete vastuvõtmine muutubki 2019. aastast elektrooniliseks ning samuti oma andmete uuendamine;
 • AVICOM korraldab igal aastal digi- ja AV-eksponaatide festivali, kuhu ka Eesti muuseumid on oodatud kandideerima;
 • Catherine C. Cole Lõuna-Aafrikast tutvustas inimsäilmete uuemat projekti, kus DNA analüüside jm. päritolu uuringutega on alustatud peredele lähedaste tagastamist; 
 • IC-MEMO on alustanud projektiga Human Rights and Women’s Rights, kuhu oodatakse muuseume ka teistest riikides koostööle selles teemas;
 • OECD ja ICOM Poola on alustanud muuseumide ja majandusorganisatsioonide koostöö uuringutega, mis kaardistaks kaasaegset koostöö eripalgelisuse;
 • ICOM Tšaad pöördus ICOMi liikmete poole, et saada abi ja nõu dokumenteerimise osas;
 • H2020 uuring EU-LAC Museums keskendub kogukonna muuseumidele, keda oodatakse koostööle, lisainfo: https://eulacmuseums.net;
 • Tulemas on uus Eurobarameter 466 uuring, mille teemaks on kultuuripärand;
 • ICOM MPR on loonud uue juhendi Best Practices in Museum Marketing: A New Toolkit;
 • ICOMi kirjastus on andnud välja kirjastamise juhendi, mis on suunatud küll ICOMi erinevatele komiteedele, aga annavad kindlasti häid suuniseid üldises kirjastamismaailmas toimetulemiseks;
 • ICOMi eetikakomiteel on 2018. aastal ilmumas kogude standart Guidelines of Acquisitions and Accessioning ning finantsvoogudega toimetulemiseks Guidelines for Fundraising and Sponsorship;
 • ICOMi Fighting Illicit Traffic komitee on avamas veebipõhised andmebaasis Observatory illicit traffic ja uus veebipõhine Red lists, kuhu koondatakse kogu punasesse nimekirja kantud kultuuripärand kriisikolletest;
 • Muuseumid, inimesed, kes soovivad kasutada .museum lõpuga veebiaadresse, peavad uudistama lingitaha: www.welcome.museum

ICOMi 2017. aasta kokkuvõte on leitav siin.

Ja ICOMi ülevaade aastakoosolekust siin.