20.-28. august 2022 toimub Prahas ICOMi üldkonverents, mis toimub iga kolme aasta tagant. Üritus sisaldab lisaks ICOMi liikmete  suurimale kohtumisele üldkonverentsil, koosolekutel, ka erinevaid rahvusvaheliste alakomiteede konverentse, võrgstike seminare jpm., mis on heaks võimaluseks tutvuda erinevate alakomiteede või oma eriala kolleegidega. Lisaks tuleb üldkogul hääletusele kõigi silmade all ICOMi uue muuseumidefinitsiooni ettepanek. 
Üldkonverentsi pealkirjaks on Power of Museums. Lisainfo https://prague2022.icom.museum/
Registreerimine on võimalik soodushinnaga kuni 7. augustini: https://prague2022.icom.museum/registration-information, lisaks on võimalik osaleda veebivahendusel.

Üldkonverentsi kava leiab siit: https://prague2022.icom.museum/programme-schedule 
Rahvusvaheliste alakomiteede konverentside info leiab siit: https://prague2022.icom.museum/committees-meetings 
Lisaks toimuvad Tsehhi muuseumidesse ekskursioonid ja mitmed erialased kohtumised. 
Kava tutvustuse leiab ka siit seletusega: http://www.icomeesti.ee/konverentsid/icom-praha-2022 

Eesti ICOMi liikmete küsimustele registreerimiste vm. teemadel vastamiseks on korraldajate poolseks kontaktiks  Kristýna Hájková hajkova@icom-czechia.cz.