ICOM Eesti kutsub 23. jaanuaril muuseumide tervikliku keskkonnajalajälje ja näituste keskkonnamõju arvutusmudelite koolitusele. Äsja valminud muuseumide tervikliku keskkonnajalajälje arvutusmudel aitab muuseumidel seirata ja mõõta hoonete ja tavapäraste tegevustega seotud keskkonnamõju ning arvutada kasvuhoonegaaside heitmete koguseid. Mudel täiendab rohelise muuseumi programmi töövahendeid ning see on
kättesaadav Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni veebilehel. Arvutusmudeli koostasid Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse eksperdid, korraldas ICOM Eesti ja toetas Eesti Kultuurkapital. Kestliku näituse mudel on varem valminud Eesti Kunstimuuseumis.

Koolituse peamised sihtrühmad on muuseumide üldjuhtimise, arendus- ja keskkonnategevuste juhtimisega ning näituste korraldamisega seotud töötajad. Samuti on oodatud kõik, kes on huvitatud suurendama teadlikkust muuseumide keskkonnahoidlikeks kujundamisest ning rohelise muuseumi programmi rakendamisest.

Koolitus toimub 23. jaanuaril kell 13–15 Tallinna Tehnikaülikoolis, osaleda saab ka veebis. Koolituse kavas on muuseumide tervikliku keskkonnajalajälje arvutamise mudeli tutvustamine Harri Mooralt ja Piret Kuldnalt Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna
Keskusest ning kestliku näituse mudeli tutvustamine Karin Vicente’ilt Eesti Kunstimuuseumist.

Koolitus on tasuta, vajalik on registreerumine SIIN. Registreerimine on avatud 20. jaanuarini, seejuures kohapeal osalemiseks kuni kohtade täitumiseni.

Koolitusele järgneb kell 15–16 Tallinna Tehnikaülikoolimuuseumi näituse „Ain Toim. Insenerikunst“ külastamine näituse kuraatori ja muuseumi juhataja Kadri Kallastega.

Loe lisaks keskkonnajalajälje arvutusmudeli uudist. Tutvu muuseumide tervikliku keskkonnajalajälje arvutusmudeliga Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni veebilehel ning kestliku näituse mudeliga Eesti Kunstimuuseumi veebilehel.