ICOM / CIDOC rahvusvahelise dokumenteerimiskomitee aastakonverents toimub Dresdenis,  6 -11 septembrini  2014.
 

Teemad on sel aasta väga huvitavad ja avavad dokumenteerimisega seotud küsimusi väga mitme külje alt. Infotehnoloogilised lahendused, dokumenteerimistegevus muuseumis – tööprotsessid, dokumenteerimine kui elukutse, arheoloogia dokumenteerimisest kuni vaimse kultuuripärandi dokumenteerimiseni, jne.

 

Teese oodatakse 20 märtsiks.

Lisainfo:  http://www.cidoc2014.de/index.php/en/call-for-papers

 

CIDOC kui kogukond ühendab endas nii infotehnolooge, dokumenterimisala teoreetikuid ja teadlasi kui ka muuseumide-, arhiivide-, raamatukogudetöötajaid, kes igapäevaselt peavad lahedama  dokumenteerimisprobleeme muuseumis. Selline koosseis annab võimaluse analüüsida teooriat ja uusi tehnoloogilisi lahendusi läbi praktilise kogemuse ning leida parimaid lahendusi praktilistele probleemidele. Sellise koostöö on andnud ka häid tulemusi, sest CIDOCis on valminud mitmed juhendid, mis on reaalselt kasutusel muuseumides.

 

Kõik on teretulnud, et osaleda arutelus ja ka CIDOC töörühmade töös. (Konverentsi ajal on kõik töörühmad avatud uutele huvilistele.)

 

Täiendav teave konverentsi kohta http://www.cidoc2014.de

Lisateave CIDOC tegevuse kohta: http://network.icom.museum/cidoc  

 

Ning teiste ICOMi alakomiteede konverentside kohta: http://icom.museum/events/calendar/2014/

 

Kõigile lisaküsimustele olen valmis vastama e- mailil kaie.jeeser@kul.ee või telefonil 5105018.

 

Tervitades,

Kaie Jeeser,

 

Tartu Linnamuuseumi peavarahoidja

CIDOC juhatuse liige