CIDOCi  2012. aasta üldkoosolekul võeti  vastu „Statement of principles of museum documentation“, mis annab juhised ja nõuded muuseumide dokumenteerimissüsteemidele.


Dokument on leitav: http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/principles6_2.pdf