ICOMi dokumenteerimise alakomitee ICOM CIDOC otsustas Kyotos toimunud kohtumisel, et 2021. aasta konverents toimub Eestis.

Kyoto konverentsiga lõpetas Tartu Linnamuuseumi peavarahoidja Kaie Jeeser oma 6-aastase juhatuse liikme tegevuse: ”Minu eesmärk oli tuua Eesti rahvusvahelises muuseumide dokumenteerimise teemades pildile, mida on aastate jooksul tehtud mitmete ettekannetega ja suvekooli korraldamisega. Nüüd on 2021. aasta aastakonverents tulemas Tallinnasse, millega rahvusvaheline kogukond on avaldanud soovi tulla ka Eestiga lähemalt tutvuma”. 

CIDOCi alakomitee toetab muuseumikogukonda dokumenteerimise valdkonna arendamise, nõustamise ja parimate praktikate jagamisega. Alakomitee juures tegutseb hetkel 12 töögruppi, kes tegelevad erinevate dokumenteerimisega seotud küsimustega. CIDOC on tuntud ka kultuuripärandi dokumenteerimiseks mõeldud CIDOC CRM standardi arendajana. Töögruppide tegevusest ja dokumenteerimisvaldkonna arengutest laiemalt annab ülevaate CIDOCi igal aastal toimuv konverents.

Õnnitleda saame ka Kadri Nigulast, kes kuulub 2019. septembrist CIDOCi uude juhatusse. Kadri töötab Muinsuskaitseametis muuseumide infosüsteemi arendusjuhina, kus tema peamiseks fookuseks on hetkel MuIS 2.0 arenduste vedamine: ”Oma töös kogen pidevalt, kui oluline roll on dokumenteerimisel, et kultuuripärandit säilitada, mõtestada ja kättesaadavaks teha. Loodan, et saan järgnevatel aastatel kaasa aidata valdkonna arengule ja tutvustamisele nii Eestis kui mujal maailmas.” Kadri on varem töötanud pikemalt Kultuuriministeeriumis ja Tallinna Linnamuuseumis. ICOMi liige on Kadri alates 2016. aastast.