AVICOMi alakomitee nimi muutus 2017. aastast, nüüdsest kannab AVICOM laiendust ICOM International Committee for Audiovisual, New Technologies and Social Media.


AVICOMi audiovisuaalse kultuuripärandi festival on saanud endale ka uue platvormi kodulehel: http://faimpavicom.org/#/home ning auhinnad ootavad kandidaate