Kuidas suhestuvad dekolonialistlikud vaatepunktid Ida-Euroopa kunstialaste ja kunstiajalooliste protsessidega ning seostuvad institutsioonide tegevuse ja nende programmidega? Kuidas saab aidata kaasa piirkonna kunsti ja kultuuripärandi valdkonna teadmiste ümberhindamisele ning arendada uusi või alternatiivseid vaatenurki? Kuidas saavad näitused ja kunstiprojektid tegeleda tänapäeva kriiside mõtestamisega ning tugevdada Ida-Euroopa kultuurilist ja poliitilist ühtsust?

Vestluse jooksul arutavad Ukraina, Poola ja Baltikumi kunstiloolased dekoloniaalsete vaatepunktide ning nende potentsiaali üle Ida-Euroopa kunstiinstitutsioonide programmide, muuseumikogude ja kultuuripärandiga seotud tegevuste kontekstis. Kaardistatakse kohalike, regionaalsete ja globaalsete kunstiasutuste vahelisi suhteid, nende kontekste ja kunstialaseid positsioone, mille abil oleks võimalik luua alternatiive mudelile keskus vs perifeeria ning luua efektiivseimaid kontakte kunstiringkondades ja tihedamat piirkondlikku koostööd, millega kaasneks muutused.

Vestluses osalevad Kiievist pärit, Baselis elav kultuurikriitik, kuraator ja kirjanik Katerõna Botanova, kunstiajaloolane, kultuuriteoreetik ja Eesti Kunstiakadeemia lektor Margaret Tali ning projekti „Kirjanduspealinn Gdańsk“ raames toimuva Ukraina ja rahvusvahelise programmi „Vaba sõna“ (Wolne Słowo) kuraator Anna Łazar. Vestlust modereerib Läti kunstiteadlane, kriitik ja kuraator Ieva Astahovska.

Üritus toimub näituse alal ja on osa osa näituse „Futuromarennia. Ukraina ja avangard“ publikuprogrammist.

Lisainfo