2023. aastal on tekstiilide konserveerimise terminoloogia töögrupi poolt läbi töötatud termineid, mille definitsioonid, sünonüümid ja märksõnad on leitavad Sõnaveebist - https://sonaveeb.ee/. Mõnda terminit on defineerinud mitu erinevat töörühma. Muuseumide (antud juhul konserveerimise) kontekstis defineeritud terminid leiate alapealkirja alt Muuseumitöö terminibaas.

Plaanime koostöös ICOM Eestiga järgmisel aastal välja anda ka pdf formaadis veebiteaviku, koos Liili Aasma poolt loodud illustreeriva materjaliga.

Suur aitäh Eesti Keele Instituudile, ICOM Eestile ja Jaanika Andersonile antud võimaluse ja terminite sisestamise eest Sõnaveebi!

 

Tööprotsesside terminid: Demonteerimine; desinfitseerimine; dubleerimine; eemaldamine; immutamine; kadude täitmine; kanalisse tikkimine; keemiline puhastus; kinnitamine; konsolideerimine; kuivpuhastus; leotamine; liimimine; loputamine; monteerimine; märgpuhastus; neutraliseerimine; niisutamine; nõelumine; sandwich-tehnika; sirutamine; taustamine; tikkimine; toestamine; tugevdamine; puhverdamine; õmblemine.

Konserveerimispistete terminid: Aedpiste; ahelpiste; eelpiste; järelpiste; nööpaugupiste; palistuspiste; salapiste; sidepiste; sämppiste; tikkpiste; traagelpiste; üleloomispiste.

  

Head Sõnaveebi kasutamist!

Kristiina

Töögrupp: Heige Peets, Liili Aasma, Ruth Paas, Mirjam Ruutma, Tuuli Trikkant Janika Turu, Kristiina Piirisilt