Agnes Aljas, ICOM Eesti esimees

2022. oli Eesti muuseumidele hea rahvusvaheline aasta, toimusid taas rahvusvahelised konverentsid, rohkelt koostööprojekte ja näituseid. 

Kuigi ka 2021. aasta pandeemia mõjudega näitas rahvusvahelise tegevuse kahanemist, tõi see siiski üle aegade suurima meediakajastuse Eesti muuseumidest peale ERMi avamist, kui tähelepanu vääris sadades artiklites ja ülevaadetes muuseumidirektorist Alar Karise valimine Eesti presidendiks.

Rahvusvahelised konverentsid ja projektid

2022. oli EMYA (European Museum of the Year Award) aasta. Üle paarisaja muuseumiprofessionaali Eestist ja välismaalt osalesid konverentsil ja Euroopa Aasta Muuseumi Auhinnatseremoonial, lisaks huvilised veebivahendusel pea 30 riigist. Lisaks ilmusid sajad kajastused sündmusest, mille ulatus kerkis üle paari miljoni ning suurendas taaskord Eesti muuseumimaastiku nähtavust ja tõi muuseumimaailma nimed meiejuurde. Nominendina esindas Eesti muuseume EMYA2022 konkursil ka Eesti Meremuuseum.

Lisaks toimus mais ICOM CIDOCi konverents „Traditsioonide ja digitehnoloogia sümbioos“, mille korraldust Muinsuskaitseamet vedas.

Samuti korraldasid mitmed muuseumid rahvusvahelisi konverentse, mis tõid oma valdkonna professionaalid kogemusi vahetama Eestisse. Meeldetuletuseks konverentsid –  Saaremaa muuseumis „Viikingid enne viikingeid“, Eesti Kunstimuuseumilt „Üle mere – yli mere. Eesti ja Soome kunstisidemete loomine pikal keskajal“, Eesti Vabaõhumuuseumis „Lähiminevik ja selle rääkimata lood“, Eesti Meremuuseumis „Merepärandi populariseerimine muuseumide kaudu”, Eesti sõjamuuseumilt „Vastupanuvõitlus Balti riikides Teise maailmasõja ajal ja pärast sõda”, Eesti Rahva Muuseumis vahetult EMYA eel „Mõjukad muuseumid“. Kindlasti jäi mõni mainimata ning lisaks avati ju veel ka kümneid näituseprojekte – juba Eesti Kunstimuuseumilt Põhjamaadest, Baltimaadest ja Hispaaniast.

 Muuseumivaldkonna rahvusvahelistest projektidest algas Eesti Meremuuseumil Horizon Europe projekt Recharge  ja Eesti Rahva Muuseum lõpetas kaks muuseumivaldkonna innovatsiooniprojekti

Eks seda enam on arusaadav, et rahvusvaheliselt sai negatiivset tähelepanu Tartu linn ja kultuuritöötajate meeleavaldus, seda loomulikult kultuuripealinn Tartu2024 kontekstis kui on raske mõista Euroopa kultuuripealinna ettevalmistustööde käigus Tartu hääbuvat huvi oma linna ajaloo vastu ja oma ala pühendunud professionaalide panust.

 ICOM Eesti 2022

ICOMile oli 2022. üldkogu aasta, mis tõi Prahasse kokku üle 3000 muuseumitöötaja, sh. Eestist ligi 20. Kokkuvõtteid ICOMi üldkogust näeb siit. http://www.icomeesti.ee/konverentsid/2022-1

2022. läheb ajalukku ka uue muuseumidefinitsiooni valimise aastana. Lisainfo http://www.icomeesti.ee/muud-icomi-dokumendid/muuseumidefinitsioon

 ICOM Eestil on olnud Rohelise muuseumi aasta. Koolitused on järelvaadatavad ja ootavad muuseume oma tegevust uuel aastal keskkonnahoidlikumalt mõtestama ja sertifikaati taotlema. Lisainfo http://www.icomeesti.ee/keskkonna-tooruhm Samuti toimus Eesti muuseumide festival Narvas koostöös Eesti Muuseumiühinguga pealkirjaga „Kestlik muuseum“.  Eesti Muuseumiühing kuulutas välja muuseumisõber 2022 autiitli, mille pälvis SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, kes on Rohelise muuseumi sertifikaadi loojaks. 

Lisaks toimus muuseumieetika seminar. Lisainfo http://www.icomeesti.ee/rahvusvaheline-muuseumieetika-koodeks ja muuseumipäeva tähistamine. 2022.

Oli ka ICOMi 30. aastapäeva aasta kui valiti esimesed ICOMi auliikmed - Karin Hallas-Murula, Katrin Savomägi, Toomas Tamla, Tõnis Lukas ja aastakoosolekul meenutati ICOMi asutamisaegu. Seminar on järelvaadatav aadressil: http://www.icomeesti.ee/blog/icom-eesti-auliikmed

Ukraina aasta

Rahvusvaheliselt on olnud ka Ukraina aasta. Kõik Eesti muuseumid olid ukrainlastele tasuta sissepääsuga. Kümned muuseumid on osalenud varjevõrkude valmistamises ning saatnud toetust ja abi Ukraina muuseumidele, samamoodi on toetatud Ukraina muuseume ja HERI rahaliselt. ICOM Eesti toetusarve ootab ka uuel aastal toetuseid Ukrainale. Lisainfo Ukraina teemalistest ICOMi tegevustest: http://www.icomeesti.ee/ukraina-toetuseks

 

HERI esindaja annab üle tänukirja Eesti Meremuuseumi direktor Urmas Dresenile Ukraina toetuse eest. Praha 2022.