ICOM Eesti Rahvuskomitee ootab taotlusi toetamaks ICOMi rahvusvaheliste komiteede konverentsidel ja Milanos üldkogul osalemist.

Taotluse vormi ja lisainfo leiab: http://icomeesti.ee/icom-liikmele-1/toetused.

Taotlusi ootame 15. maiks 2016.