19. septembril 2023 peab Dr Erica Lehrer (Concordia Ülikool, Montreal) Tartus, Eesti Rahva Muuseumis loengu dekoloniaalsest museoloogiast Kesk- ja Ida-Euroopas ning juhib samateemalist töötuba.

Töötuba kutsub Eesti muuseumitöötajaid arutlema nn dekoloniaalsete lähenemiste, nende asjakohasuse ja rakendatavuse üle kohalike muuseumikogude ja näituste koostamise kontekstis. Eesti muuseumikogude ajaloolist kujunemist ja nende sisu on muuhulgas mõjutanud nii Vene keisririigi koosseisu kuulumine ja siinne baltisaksa eliit kui ka okupatsioonivõimud. Nii kohalikud kui rahvusvahelised poliitilised olud ja ideoloogilised mõjud peegelduvad vahel otseselt, vahel kaude ka muuseumikogudes olevate esemete lugudes. Nende peegelduste üle mõtisklemine võib avardada arusaamu meie kultuuripärandi sellistest külgedest, mida me ehk teadlikult ja tahtlikult pole valinud, kuid mis sellegipoolest on mõjustanud ühiskonda laiemalt ja muuseumikogusid selle osana. Töötuba õhutab võtma taolist avaramat, ka (eseme)ajaloo „ebamugavaid“ tahke hõlmavat vaadet museaalidele ning osutab esemete elulugudes sisalduvate häirivate või tülikate seikade esiletoomise rikastavale potentsiaalile.

 Töötuba korraldab Eesti Rahva Muuseum, toimumist toetavad ICOM Eesti ja Eesti Teadusagentuur (PRG 1584).

 Lisainfo Pire Koosa: piret.koosa@erm.ee