10. detsembril toimub ICOM Eesti aastalõpu veebiseminar „Hooliv muuseum?”.

Seminaripäeva lindistus
Viimasel aastal on ICOMis palju arutletud uue muuseumidefinitsiooni üle. Kas muuseumid peaksid oma traditsioonilise missiooni – ainelise ja suulise pärandi kogumise, säilitamise ja tutvustamise – kõrval defineerima end ka demokratiseerivate mitmehäälsete diskussioonipaikadena, mis tegelevad tänapäeva ühiskonnas aktuaalsete teemadega?

2020. aasta jääb rahvusvahelisel muuseumimaastikul ajalukku Black Lives Matter ja COVID-19 mõjudega tegelemise aastana ja ICOMi aastalõpuseminar on ühiskondliku konteksti tajumise teemadest otseselt mõjutatud. Esinejatele on tõstatatud küsimus muuseumidest kui hoolivatest, respekteerivatest asutustest. Kui palju muuseumid saavad endale lubada kõrvale jäämist suurtest väärtusmuutustest ühiskonnas, ja kas nad peaksid olema vankumatud alustalad või suutma kaasa rääkida – või olema suisa ise algatajad? Samuti küsime kui oluline on see kuidas me inimesi või ühiskonnas toimuvaid protsesse nimetame ja milline on nimetamise mõju.

Seminaril arutlevad neil teemadel Tom van der Molen Amsterdami Muuseumist, Jaanika Vider Tallinna Ülikoolist ja Oxfordi ülikooli Pitt Riversi muuseumist ning Arvi Tavast Eesti Keele Instituudist. Seminaripäeva lõpetab värske ajakirja Muuseum esitlus.

Kõikidele, kes end seminarile kirja panevad, saadame enne sündmust meeldetuletuse ja seminari jälgimise lingi otse meilile. Pane end kirja siin: https://bit.ly/ICOMseminar2020.

ICOM aastalõpuseminari “Hooliv muuseum?” päevakava
10. detsembril kell 12.00-14.10


12.00-12.05 Alberto Garlandini, ICOMi president, tervitus
12.05-12.20 Agnes Aljas, ICOM Eesti esimees, (ERM). “ICOMi muuseumidefinitsiooni arengud ja ühiskondlikud mõjutajad 2020. aastal.”
12.20-12.35 Greta Koppel, ICOM Eesti (EKM). “Hooletus või hoolimatus? Märkmeid muuseumist.”
12.35-13.00 Tom van der Molen, Amsterdami Muuseum. “Whose Golden Age? Challenging the perspective of national pride in (art) historical discourse.” (NB! inglise keeles, ilma tõlketa)
13.00-13.25 Jaanika Vider, Tallinna Ülikool, Oxfordi ülikooli Pitt Riversi muuseum. “Muutuv ühiskond, muutuv muuseum. Antropoloogiline vaade muuseumite ajaloole ja tänapäeva rollile Suurbritannia näitel.”
13.25-14.00 Arvi Tavast, Eesti Keele Instituut. “Neeger, laplane ja eskimo astusid muuseumi. See solvas neid. Pragmaatiliste parameetrite rakendatavusest kontekstivabadele keelenditele.”
14.00-14.10 ajakirja Muuseum uue numbri “Muuseum ja disain” esitlus, Kerttu Männiste, EKM.

Päeva modereerib Greta Koppel.
Seminaril osalemine on tasuta.

Korralduslikud küsimused:
Külli Lupkin, Tartu Ülikooli muuseum, kulli.lupkin@ut.ee